Forside

SLA-Fyn er en paraplyorganisation for de lokalhistoriske arkiver på Fyn med omliggende øer, og er en underafdeling af SLA, (Sammenslutningen af Lokalarkiver).

 Se SLAs facebookside her.

Udflugt med SLA-Fyn torsdag d.30.august. Se kommende arrangementer.

Planlagte kurser efteråret – vinteren 2018 – 19

Facebook d. 21 september

Hjemmeside / WordPress d. 28. september

Arkibas for begynder d. 19 oktober og 18. januar

Arkibas for øvede d 26. oktober og 25. januar

Program kommer senere. SLA-Fyn søger om tilskud til deltagerbetaling hos Veluxfonden.