Forside

SLA-Fyn er en paraplyorganisation for de lokalhistoriske arkiver på Fyn med omliggende øer, og er en underafdeling af SLA, (Sammenslutningen af Lokalarkiver).

 Se SLAs facebookside her.

Sommerudflugt:

Nu ser det da ud til at vi går mod lysere tider, så vi kan arbejde mere normalt. Bestyrelsen har valgt ikke at afholde generalforsamling for året 2020. I marts 2022 afholdes den generelle generalforsamling med valg m.m. (der er jo ikke meget at berette om). Vi håber også at få gang i kursusafviklingen til vinter med støtte fra VELUXFONDEN.

Mens vi venter vil vi prøve skabe lidt sjov og hygge med et sommerarrangement, så vi kan genoptræne vores fælles relationer.

Besøg på Øhavsmuseet Faaborg for SLA-Fyn medlemmer 2021

  1. september 2021. Havnegade 3, 5600 Faaborg

Program:

Kl. 12.30 Ankomst, velkomst og sandwich

Kl. 13.00 til 15.00 Mulighed for at se udstillingen

Kl. 15.00 Kaffe

Kl. 16.00 Tak for i dag.

Der er plads til 50 i udstillingen ad gangen, så alt efter hvor mange der tilmelder sig skal vi bruge en eller 2 timer i udstillingen. Men hvis man skal vente kan man snakke med folk fra andre arkiver eller gå en tur langs havnen. Mette Broch Jacobsen fra museet vil gerne introducere udstillingen og så går man rundt på egen hånd.

Museet er kun åbent for grupper om mandagen. Vi har reserveret dagen så vi har lokalet for os selv. Udstillingen er netop åbnet og har været omtalt i pressen.

Som sædvanligt koster sommerarrangementet 50 kr. og dækker sandwich, vand samt kaffe og entré.  SLA-FYN yder altså et pænt tilskud for jer kære medlemmer!

Tilmelding senest onsdag d. 1. september. Det sker ved at indbetale 50 kr. pr. deltager på konto

0828-3322793 eller MobilePay 61701702 (Ingemann Jensen).

Angiv tekst: slaudflugt og navn. Er der flere der tilmelder sig på en gang så kun et navn.

Vi glæder os til at se jer.

Bestyrelsen for SLA-Fyn ønsker alle en god sommer.

Steffen Høgild.

SLA-Fyn holder kontingentfrit år 2021.

SLA-Fyns bestyrelse har besluttet, at der ikke bliver opkrævet kontingent fra medlemsforeningerne i 2021.

Dette skyldes, at foreningen har haft et lavt aktivitetsniveau i 2020 grundet Corona krisen, og at dette forventes at fortsætte i 2021. Økonomien er tilfredsstillende, og de forventede færre omkostninger sammen med foreningens gode egenkapital er årsagen til bestyrelsens beslutning.

Generalforsamlingen er naturligvis udsat på ubestemt tid og bestyrelsen fortsætter, indtil der har været afholdt en ny generalforsamling.

Vi håber at kunne genoptage kursusaktiviteten til efteråret.

Med venlig hilsen

Steffen Høgild

Formand SLA-Fyn

Februar 2021.