Forside

SLA-Fyn er en paraplyorganisation for de lokalhistoriske arkiver på Fyn med omliggende øer, og er en underafdeling af SLA, (Sammenslutningen af Lokalarkiver).

 Se SLAs facebookside her.

Vi er klar med nye kurser i efteråret 2021.

SLA-Fyn holder kontingentfrit år 2021.

SLA-Fyns bestyrelse har besluttet, at der ikke bliver opkrævet kontingent fra medlemsforeningerne i 2021.

Dette skyldes, at foreningen har haft et lavt aktivitetsniveau i 2020 grundet Corona krisen, og at dette forventes at fortsætte i 2021. Økonomien er tilfredsstillende, og de forventede færre omkostninger sammen med foreningens gode egenkapital er årsagen til bestyrelsens beslutning.

Generalforsamlingen er naturligvis udsat på ubestemt tid og bestyrelsen fortsætter, indtil der har været afholdt en ny generalforsamling.

Vi håber at kunne genoptage kursusaktiviteten til efteråret.

Med venlig hilsen

Steffen Høgild

Formand SLA-Fyn

Februar 2021.